Metoda SANHCP

Metoda SANHCP Metoda werkowania rozwinięta jest na podstawie studiów, przeprowadzonych wśród mustangów w USA. Należy zauważyć, że chodzi tu o ten sam gatunek koni, które trzymamy jako udomowione. Zresztą nie są to konie dzikie w pełnym znaczeniu tego słowa, lecz powtórnie zdziczałe konie udomowione lub ich potomkowie. Jeśli chodzi o samo werkowanie – zawsze to koń dyktuje nam, co powinno zostać zrobione przy kopytach, i to koń pokazuje nam również, czy dobrze odczytujemy jego kopyta. Właściciwa kolejność priotytetów Mimo, że mowa jest tu jakoby o samej metodzie werkowania, to jednak ważne jest, aby umieścić ją we właściwym kontekście. Właściwa kolejność priorytetów w chowie/trzymaniu koni powinna być taka: 1.Środowisko 2.Żywienie 3.Pielęgnacja kopyt Istnieją przykłady kultur, w których sposób trzymania koni w takim stopniu zaspokaja potrzeby konia w pierwszych dwóch punktach, że trzeci "wypełnia się sam", i nikt nawet nie zastanawia się nad czymś takim, jak werkowanie. Wiadomo na przykład, że Mongołowie (typowy "lud koniarzy") nie mają nawet odpowiednika werkowania kopyt w swoim języku. Można w każdym razie obyć się całkiem bez pielęgnacji kopyt, jeśli dwa pierwsze z powyższych punktów w pełni i w odpowiedni sposób odpowiadają potrzebom konia. Tak dzieje się jednak rzadko w naszym zachodnim sposobie trzymania koni – jesteśmy więc zdani na to, że pielęgnacja kopyt zrekompensuje braki, które mamy w pierwszych dwóch punktach. Ponieważ trzymamy konie jako zwierzęta udomowione, jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, że ich kopyta pielęgnowane są w taki sposób, że efekt tej pielęgnacji jest lepszy, niż zostawienie kopyt samym sobie (i naturze). Taka pielęgnacja kopyt, która czyni koniowi krzywdę (najcięższe i najtrudniejsze do rehabilitowania problemy z kopytami zwykle są spowodowane przez człowieka), oczywiście nie powinna w ogóle mieć miejsca. Zasady W SANHCP mamy dwie zasady, których zawsze przestrzegamy. Przejęliśmy je między innymi z AANHCP. Funkcjonują one ponad całą naszą działalnością, uformowały samą metodę i nie są bynajmniej pustosłowiem: Nie czyń szkody, szanuj leczącą siłę natury. Wylecz przyczynę, a nie jedynie traktuj objawy. Kursy Obecnie w Polsce jest możliwość wzięcia udziału w kursie, na którym można nauczyć się bieżącej pielęgnacji kopyt swojego zdrowego konia. Metoda ta nie jest trudna do nauczenia się, a rezultaty są wyjątkowe (mimo to nie rekomendujemy stosowania jej na własną rękę, bez doświadczenia nabytego np. w formie kursu lub pod okiem instruktora). Czego można się dowiedzieć i nauczyć?
  • teoretycznie - w ogólnym zarysie: o naturalnych funkcjach i naturalnej formie kopyta; w jaki sposób naturalna pielęgnacja (werkowanie) kopyt leczy wiele problemów związanych z kopytami (np. ochwat przewlekły, rotację kości kopytowej, opuszczenie kości kopytowej, szczeliny itd.), oraz o tym, co wpływa na to, żeby niekuty koń sprawnie funkcjonował.
  • praktycznie - werkowania zdrowego, tzn. bez patologii zwiazanych z kopytami, konia na własny użytek; zajęcia praktyczne obejmują werkowanie 4 martwych kopyt/osobę, pod okiem instruktora.
  • oprócz tego: wspólne preparowanie martwego kopyta (studiowanie budowy wewnętrznej) i praktyczne wskazówki dotyczące werkowania (technika, zachowanie się przy koniu).
Kliknij tutaj, aby zgłosić zainteresowanie udziałem w kursie w późniejszym terminie. (link w budowie)