INFORMACJA O KURSACH NATURALNEJ PIELĘGNACJI KOPYT - WIOSNA 2010

KIEKRZ pod POZNANIEM, wiosna 2010

1. Daty i godziny kursów:

Kurs podstawowy odbędzie sie w terminie 10-11 kwietnia 2010.
Kurs-kontynuacja ("dwójka") odbędzie się w terminie 8-9 kwietnia 2010
UWAGA! Kurs-kontynuacja otwarty jest wyłącznie dla osób, które ukończyły pierwszy kurs.

UWAGA! Formularze zgłoszeniowe na kursy znajdziesz w menu oraz tutaj:

kurs podstawowy

kurs-kontynuacja

W obu przypadkach ramowy plan kursów jest następujący: 
Dzień 1: zajęcia od godz. 10.00 do około godz. 19-20. 
Dzień 2: zajęcia w godz. 9.00 – 17.00.

2. Miejsce kursu i dojazd:

Klub Żeglarski przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza

Kiekrz pod Poznaniem, ul. Nad Jeziorem 101.

Mapki oraz szczegółowe instrukcje, jak dotrzeć na miejsce, znajdują się na stronie klubu: www.zagleuam.pl (menu górne, Dojazd). W razie problemów z dotarciem na miejsce (pytania o drogę itp.), można dzwonić pod numer: 601 918 765.

Dojeżdżający z daleka, którzy potrzebują pomocy w dostaniu się do ośrodka w Kiekrzu np. z dworca - proszę o jak najszybsze powiadomienie nas o tym (zuzanna@palohb.com).

3. Sposób nadsyłania zgłoszeń:

Zgłaszanie się na kurs odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza internetowego oraz uiszczenie opłaty za kurs. Zgłoszenia przyjmowane są w kolejności napływania, w miarę dostępności miejsc. Liczba miejsc na obu kursach jest ograniczona przez instruktora.

Od momentu otrzymania wypełnionego formularza, rezerwujemy zgłaszającemu się miejsce na liście kursantów na czas 48 godzin, podczas których oczekujemy na wiadomość od zgłaszającego się o uiszczeniu opłaty za kurs (np. w formie maila wysłanego na adres zuzanna@palohb.com). Jeśli w ciągu tego czasu osoba zgłaszająca się nie potwierdzi dokonania wpłaty, wówczas skreślamy ją z listy, a zwolnione miejsce udostępniamy do zajęcia kolejnym chętnym. Jeśli ta osoba chce się ponownie zgłosić na kurs, obowiązuje ją ponowne wypełnienie i nadesłanie formularza, oraz te same reguły, jeśli chodzi o dokonanie wpłaty.

Formularze zgłoszeniowe zaprogramowane są tak, że po przyjęciu kompletu zgłoszeń na dany kurs, automatycznie się zamkną. Jeśli jakieś zgłoszenia okażą się nieważne/niekompletne i/lub jakieś miejsca się zwolnią, wówczas udostępnimy zwolnione miejsca i formularz po paru dniach znów będzie otwarty na tyle miejsc, ile się zwolniło.

Jeśli miejsca na któryms kursie zapełnią się, wówczas zamieścimy na stronie informację, że nie ma już wolnych miejsc na danym kursie.

Wskazówka: nie polecamy dokonywania wpłat przed wysłaniem formularza. Lepiej najpierw, poprzez wysłanie zgłoszenia, upewnić się, że jeszcze są wolne miejsca.

4. Koszt kursu i sposob dokonywania wpłaty:

Koszt kursu jest następujący: 700 zł od osoby, płatne przelewem z góry, i nie obejmuje kosztów wyżywienia ani noclegu.

Wpłaty prosimy realizować na następujące konto:

Posiadacz konta: Zuzanna Palo

Dane konta: PKO BP Oddz. 1 w Poznaniu, 81 1020 4027 0000 1402 0752 9953

(Adres: ul. Kopernika 9/11, 61-880 Poznań)

UWAGA! Prosimy o oznaczanie wpłat imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz datą kursu.

5. Zwroty wpłat: Zwroty wpłat realizowane są wg następujących reguł:

  • 100% zwracamy osobom, które opłaciły kurs w terminie, jeśli nie możemy dotrzymać warunków umowy z naszej strony (np. wypadki losowe; dotyczy także wpłaty omyłkowo przyjętej po zapełnieniu miejsc).

W przypadku niedotrzymania warunków ze strony uczestnika:

  • jeśli wycofanie się z kursu nastąpiło przed dniem 1 kwietnia 2010 i zostało bezzwłocznie podane do wiadomości organizatorowi, zwracana jest wpłata poza sumą 200 zł.
  • w przypadku niezgłoszonego organizatorowi wycofania się z uczestnictwa lub wycofania się później, niż w dniu 1 kwietnia 2010, wpłata za kurs nie podlega zwrotowi (w takim przypadku prosimy o kontakt z nami).

6. Nocleg i wyżywienie:

Uczestnikom polecamy pobyt w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris, znajdującym się w sąsiedztwie Ośrodka, w którym odbywają się kursy. Patrz: http://kiekrz.nocuj.com.pl oraz http://exploris.pl (wybierz Poznań/Kiekrz na mapce).

Rezerwacje dokonywane są we własnym zakresie.

UWAGA! Przy rezerwacji posiłków w Explorisie prosimy wszystkich o wybranie opcji obiadokolacja (nie obiad+kolacja!). Równoczesne dla wszystkich pory posiłków pozwolą nam lepiej rozplanować kurs i przerwy w ciagu dnia.

Uczestnicy mogą oczywiście zorganizować sobie pobyt w innym miejscu lub dojeżdżać. Ze względów organizacyjnych jednak, wszystkich uczestników obowiązują te same pory przerw w zajęciach

Koszty pobytu (lub ewentualnego samodzielnie organizowanego noclegu/wyżywienia w innym miejscu) nie wchodzą w cenę kursu i są regulowane we własnym zakresie.

Kanapki i napoje dostępne są w miejscu kursu w czasie południowej przerwy w szkoleniu.

7. Orientacyjne plany kursów

Kurs podstawowy

Tematem kursu podstawowego jest bieżąca pielęgnacja zdrowych kopyt konia na użytek prywatny. Na tym kursie koncentrujemy się na przekazaniu wystarczającej do tego wiedzy, zarówno w sensie teoretycznym jak i praktycznym. Chcemy, aby uczestnik czuł się pewnie w zakresie podstawowego rzemiosła werkowania kopyt, oraz aby zrozumiał pojęcie "naturalna forma kopyt" i powody, dla których dąży się do tej formy. Przykłady poruszanych zagadnień: cechy charakterystyczne zdrowego kopyta, prawidłowy wzorzec ruchu, rozwój struktur kopyta, funkcje częsci kopyta, przejscie z podków na niekute kopyta, dopasowywanie butów (boots), teoria naturalnego werkowania, ergonomia werkowania.

W ramach kursu uczestnicy praktykują werkowanie na martwych kopytach. 

Kurs-kontynuacja

Tematem kursu-kontynuacji jest sposób trzymania koni jako forma naturalnej pielęgnacji kopyt, czyli to, jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na stan i zdrowie kopyt, i w jaki sposób. Kopyto rozpatrywane jest jako część większego systemu. Uczestnik ma nabyć umiejętność analizowania sytuacji, w których werkowanie nie wystarcza, aby kon miał zdrowe i sprawnie funkcjonujace kopyta. Praktyka obejmuje m in usprawnienie techniki werkowania. Przykłady zagadnień teoretycznych: naturalne potrzeby konia, sposoby trzymania koni z punktu widzenia naturalnej pielęgnacji kopyt, hartowanie kopyt, układanie zbilansowanej diety, ocena stanu fizycznego konia. 

Na ten kurs uczestnicy mogą (w miarę możliwości praktycznych) zabrać swojego konia. Nie jest to jednak obowiązkowe.

UWAGA! Począwszy od wiosny 2010, kursy prowadzone są wg nowego opracowania i nie wysyłamy już uczestnikom prezentacji do samodzielnego przestudiowania przed kursem. Natomiast po przebytym kursie uczestnicy mają możliwość zapisania się na nasze forum internetowe, gdzie udostępnimy wybór materiałów z kursów.   

8. Co należy mieć ze sobą na kursie (poza rzeczami osobistymi):

  • ubranie robocze (i ubranie na zmianę) do zajęć praktycznych. Odzież powinna być dostosowana do pory roku i pozwalać na swobodne kilkugodzinne przebywanie na dworze. Nie polecamy ubrań z materiałów, których nie da się łatwo strzepnać - opiłki z werkowania będą wszędzie.
  • rękawice robocze do ochrony rąk podczas werkowania.

9. Dodatkowe informacje:

Zabieranie ze sobą osób towarzyszących, które miałyby przebywać na miejscu kursu w trakcie jego trwania, musi być zawczasu uzgodnione z organizatorem. Charakter kursu nie przewiduje uczestnictwa jako słuchacz. Osoby towarzyszące proszone są więc o pozostanie poza samym miejscem szkolenia.

Psy nie powinny być zabierane na kurs, ze względu na komfort pozostałych uczestników, a także fakt, że zajęcia praktyczne odbywają się na martwych kopytach.

Uczestnicy proszeni są o niefilmowanie zajęć praktycznych.

Nie prowadzimy sprzedaży narzędzi do werkowania.

Instruktor prowadzi kursy w języku angielskim, treść jest na bieżąco tłumaczona na polski.

10. Pytania: Z pytaniami dotyczącymi kursu można zwracać się na adres: zuzanna@palohb.com

Pozdrawiamy

Lars i Zuzanna Palo