Naturlig hovvård enligt SANHCP

Vi erbjuder verkning enligt den modell SANHCP/AANHCP har utvecklat baserat på Jaime Jacksons studie av de vilda mustangerna i USA. Kort sagt går den individanpassade verkningsmetoden ut på att få hästens hovar i naturlig balans så att hästens egen läkekraft inte motarbetas. Därigenom kan hästen själv läka ut skador och helt enkelt prestera bättre.

För mer information om SANHCP och dess verkningsmodell (samt bakgrund) rekommenderar vi mina informationssidor om naturlig hovvård, Pete Rameys sida om hovvård www.hoofrehab.com och på svenska Ove Linds www.sundhast.se, samt www.sanhcp.org.

En hov utan järnsko har som de flesta vet bland annat bättre stötdämpning (hästen löper mindre risk för att drabbas av ledproblem) och bättre hovmekanism med åtföljande bättre blodcirkulation, hornkvalitet och läkeförmåga.

Vill man att hästen ska få gå barfota men är orolig för halka, obekvämt underlag och dylikt så kan man med fördel anpassa hästboots åt hästen. Nuförtiden är de smidiga och lätta, ger ett bra skydd, går att brodda och tillåter en riktig hovmekanism. Dessutom används de bara när det behövs vilket gör att det är bättre ekonomi i att använda dem då de inte slits så fort.

Från och med 1:a Januari 2011 gäller:

  • Hjälp med verkning ges endast då särskilda skäl motiverar.

Om din häst har problem med sina hovar eller rentav någon diagnos som fång, hovbenssänkning, hovbensrotation, hålväggar, djupa genomgående sprickor eller liknande så är du givetvis välkommen att höra av dig så försöker vi hjälpa dig!

För bokning ring Lars Palo 073 - 038 38 52 eller skriv ett mail till oss.