Att underhålla eggverktyg

Vass eggVass eggBåde hovkniv och verktång är vassa när man köper dem och arbetet med dem är lätt och effektivt. Efter en tids användning blir dock eggarna slöa och verkningen försvåras, man måste anstränga sig mer och risken för slintningar och skador ökar väsentligt. Därför är det viktigt att man lär sig hur man slipar eggen till rakbladsskärpa igen.

Trubbig eggTrubbig egg
Först några ord om verktyg. I första hand använder man diamantbrynen för att bättra på eggens skärpa. Ju finare diamantkornsstorleken är desto finare går också eggen att göra, men samtidigt är det ingen ide att använda diamantbrynet om det är en stor mängd material som ska tas bort. Om hela fasen på eggen ska slipas om bör man istället använda en fil, motorsågkedjefilar brukar fungera bra. Men även om det går att använda enbart handverktyg för att slipa eggen kan man göra det lättare för sig genom att använda en mini slipmaskin med lämpliga stift för den grövre slipningen. För att återställa den sista skärpan brukar jag dock använda diamantbryne för hand.

Så här slipar man:

  • Först görs bedömningen om det räcker med bryne för att återställa skärpan eller om det behövs fil för att lägga upp en ny fas (om brynet tar på mer än 1 mm av stålet måste en ny fas läggas för att få optimal skärpa).
  • Därefter bearbetas ovansidan av bladet, var noga med att behålla en och samma vinkel. Man kan med fördel arbeta både från "kroksidan" och från "handtagssidan" av eggen, jag föredrar dock att alltid endast slipa i en rörelse mot bladet, aldrig ifrån.
    Vinkel från ovansidanVinkel från ovansidanResultatResultat
  • När man kan känna en råegg på undersidan av bladet är det dags att vända på kniven så att undersidan ska bearbetas.
  • Undersidan slipas med en planare vinkel än ovansidan. När råeggen böjs tillbaka till ovansidan (känn efter med ett finger som man stryker från mitten av bladet och utåt!) är det dags att vända tillbaka till ovansidan.Vinkel från undersidanVinkel från undersidanResultatResultat
  • Denna process upprepas tills dess att råeggen är helt borta om man har en rakbladsvass egg. För varje vändning kan man räkna med att göra ett färre antal tag med brynet. Var noga med vinklarna på blad och bryne!

För att testa om tillräcklig skärpa uppnåtts tar man bladet och lägger eggen mot sin tumnagel och UTAN tryck flyttar bladet längs eggen. Om kniven utan något tryck biter fast i nageln är skärpan tillräcklig, men om bladet glider lätt och utan att göra något märke är eggen för trubbig.

När eggen skärpts ett antal gånger brukar den till slut bli för trubbig för att det ska vara lönt att använda diamantbryne för hand.

Mycket trubbigMycket trubbig
Nya faserNya faser

Då är lösningen att lägga nya faser både uppifrån och underifrån. Var noga med vinklarna och se till att verkligen tunna ut bladet tillräckligt för att kunna skärpa eggen tillräckligt sedan med diamantbrynet.