Välkommen till Palo Natur & Kultur HB

OBS! Företaget Palo Natur & Kultur HB är likviderat (dvs vi har upphört med företagsverksamheten)!

Dock så finns vi som privatpersoner givetvis kvar med all den kunskap och erfarenhet vi samlat på oss. I mån av tid kan vi därför fortfarande hjälpa till med hovvård, eventuell framtida hunduppfödning och andra tjänster om behov därav finnes.

Vi har också beslutat att låta denna hemsida finnas kvar för att fortsatt sprida information om sådant vi anser vara viktigt.

Välkommen att ta del av våran hemsida!

Prenumerera på innehåll